Onder de link vind je achtergrondinformatie over opmerkelijke gebouwen in het Rhenen tussen 1650 en 1750

Hotspots belangrijke gebouwen in de stad 1006   

 

burgemeester Johan Van Deventer voor zijn huis in de Herenstraat