Koningshuis

Feestelijke opening Koningshuis

Woensdagmiddag 16 november 2011 vond de officiële (her)opening van het Koningshuis  in Rhenen plaats. Mevrouw A.M.A. Pennarts gedeputeerde voor Cultuur in de provincie Utrecht werd door Frederik V van de Palts en Elizabeth Stuart uitgenodigd hun zomerpaleis te betreden. De werkgroep Virtueel Rhenen heeft hard gewerkt aan het inrichten van het Koningshuis en het verzamelen van historische informatie over de meubels en de schilderijen.


Fasen van het project

Eerste fase

– 3D model van het gebouw, exterieur en interieur, inclusief naaste omgeving
– mogelijkheid om rondom en in het gehele gebouw te navigeren
– technische voorziening voor informatieverstrekking via zg. hotspots op geselecteerde objecten
– audio toegevoegd
– inrichting van twee kamers (vestibule en de slaapkamer van Elizabeth)


Tweede fase

Deze tweede fase is mede mogelijk gemaakt door aanvullende financiering van nieuwe sponsoren.
– inrichting van de slaapkamer van Frederik, de kabinetten van Elizabeth en Frederik, de biljartkamer, de grote eetzaal, de feestzaal en de kamer van de Duitse ridders.
– complete informatievoorziening van alle getoonde objecten.
– een wandeling op de autopilot.


Betrokken deskundigen en historisch materiaal 

De voormalig conservator van het gemeentemuseum het Rondeel Bert Huiskes verzorgde de begeleidende muziek.

Van de heer Hoogsteder hebben we een toezegging ontvangen voor een serie digitale afbeeldingen van schilderijen.  De kwaliteit van dat wat we bieden wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de getoonde objecten en de verantwoording daarvan. We hebben in gemeentemuseum het Rondeel in Rhenen uitgebreid foto’s kunnen maken van 17de eeuws vaatwerk en van de originele lamp uit het Koningshuis. Ook gebruikten we een fries uitgeleend door het Centraal Museum in Utrecht. Dankzij de bereidwillige medewerking van Lodewijk Gerretsen, de conservator van kasteel Amerongen, hebben we in het depot en na sluitingstijd in het kasteel kunnen fotograferen.

De digitalisering van de inventaris van het Koningshuis vraagt veel tijd. Elk voorwerp moet in 3D nagebouwd worden. Dit geldt voor stoelen, tafels, bedden (heel veel bedden…).
Daarnaast zijn er een groot aantal 2-dimensionale voorwerpen als schilderijen, wandtapijten etc.
Zoals verwacht is het bijeenbrengen en het documenteren van het materiaal het grootste karwei. In onze digitale beeldbank verzamelen we het (mogelijk) te gebruiken beeldmateriaal.


Overhandiging Gouden Sleutel van het Koningshuis aan HVOR

Zaterdag 12 september 2015 kreeg de secretaris van de HVOR Gerrit van Nieuwenhuizen onder grote belangstelling de gouden sleutel van het virtuele Koningshuis overhandigd. Jaap Klootsema maakte de sleutel en Henny Boor mocht hem overdragen.