Reconstructie

Tot in het begin van de negentiende eeuw werd het zicht op Rhenen vanuit het westen niet alleen gedomineerd door de imposante Cuneratoren, maar ook door de hoog boven de rest van de bebouwing uitstekende daken van het Koningshuis of de Koningshof, een van de weinige paleizen die Nederland heeft gekend. Dit paleis ontstond in de jaren dertig van de zeventiende eeuw door verbouwing van het Agnietenconvent en was bestemd voor de in de Republiek in ballingschap levende ex-koning van Bohemen, die was gehuwd met een Engelse koningsdochter. Het in 1812 gesloopte gebouw kreeg in de recente literatuur over de Nederlandse bouwkunst weinig of geen aandacht. Bewaard gebleven opmetingstekeningen, inventarislijsten en ander beeldmateriaal maken het mogelijk een beeld te schetsen van dit voor Rhenen, maar ook voor Nederland uitzonderlijk gebouw.

plattegrond Koningshuis

dwarsdoorsnede Koningshuis


Verantwoording

Geraadpleegde literatuur

 • Willemijn Fock, Het Nederlandse interieur in beeld, 1600-1900
 • Reinier Baarsen, Wonen in de Gouden Eeuw
 • Frans van Burkum e.a., Wonen in toen 2001 Vier eeuwen Leven in toen Nederlands interieur in beeld 2001 Amsterdam – Waanders Zwolle
 • B. Oldemeierink, Uit: De geschiedenis van Rhenen – Het Koningshuis te Rhenen
 • Schoemaker, L.M., Tegen de Heuvelrug, Rhenen in oude tekeningen 1600-1900
 • Loek Aalst & Annigje Hofstede, Noord-Nederlandse meubelen van Renaissance tot vroege Barok 1550-1670
 • Mitteilungen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses”, Heidelberg 1903. Bevat de transcriptie van de inventaris van het Koningshuis opgemaakt in 1660 door Anthoni Alberts de Beer.
 • W.J. Hoogsteder, “De schilderijen van Frederik en Elisabeth, koning en koningin van Bohemen”, doctoraalscriptie Utrecht 1986. 
 • Dr. Joh. Kreckmar, Das Kurpfalzische Schloss zu Rhenen, Heidelberg 1903
 • Prof. dr. S. Groenveld, “De winterkoning, Balling aan het Haagse Hof”, 78p, Den Haag 2003
 • P. Wolf e.a. (ed.), Der Winterkönig, “Friedrich V. der letzte Kurfürst aus der Oberen Pfalz.” Amberg-Heidelberg-Prag-Den Haag, Augsburg 2003 met CD
 • Maria Keblusek en Jori Zijlmans, Vorstelijk Vertoon, Haags Hsorisch museum, Waanders Zwolle, 1997

Techniek

​Het Koningshuis is gerealiseerd als 3D model gebruikmakend van de volgende technieken:

3D studio max
Unity 3D
XML