Welkom

Zicht op Vismarkt Rhenen

Werkgroep Virtueel Rhenen …. maakt van historische illusie een virtuele werkelijkheid

Geschiedenis is een illusie. De tijd zorgt voor vervorming zowel van beeld als van tekst. Laat tien ooggetuigen hun verhaal doen en je krijgt tien verschillende interpretaties. Dit geldt zeker voor de geschiedenis. We maken onze eigen interpretatie van het verleden. De werkgroep Virtueel Rhenen doet dat ook. Zeker omdat zo weinig historische gebouwen in Rhenen overgebleven zijn. Virtueel Rhenen maakt van historische illusie een virtuele werkelijkheid.

Hoe het begon

Rondlopend door oude steden denk je vaak: “Hoe zag Rhenen er in de middeleeuwen of in de Gouden Eeuw uit?” Want van het middeleeuwse Rhenen is helaas niet veel meer over. Leden van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. (HVOR) vormden in 2004 een werkgroep onder de naam Virtueel Rhenen. Zij werken aan de visualisatie van Rhenen in de periode 1650-1750. Een mooi tijdperk: de stad kreeg zijn huidige plattegrond, het zomerpaleis het Koningshuis stond er net (1630) en de Cuneratoren al 150 jaar. Voor de werkgroep een spannende en inspannende klus. De werkgroep bouwt de virtuele stad Rhenen. Virtueel betekent dat deze stad niet echt bestaat, alleen op de computer. De bedoeling is dat de bezoeker via zijn computer door de stad kan wandelen zoals die er toen uitzag. Na wat experimenten is gekozen voor de periode 1650-1750.

Website

Virtueel Rhenen heeft een eigen website: www.stadrhenen.nl. Deze website geeft een indruk  van de vorderingen, maar ook gebruikt de werkgroep de website om gegevens en bestanden uit te wisselen. U kunt hier meer informatie over ons project vinden, de beeldbank en/of filmpjes bekijken.

Stand van zaken

In 2008 liet de werkgroep een eerste virtuele wandeling  zien, van de Markt naar de Molen via Rijnstraat, Kerkstraat, Grutterstraat heen en weer terug door de Molenstraat, Heerenstraat en Kerkstraat. In 2013 is de virtuele wandeling aanzienlijk uitgebreid met een traject over de Heerenstraat naar de Westpoort en terug naar de Molenstraat. Een aantal filmpjes en schermafbeeldingen van deze wandeling zijn hier beschikbaar. De vordering zijn op de plattegrond van Rhenen te volgen.

Het is een karwei van lange adem, maar het aantal huizen in de stad groeit gestaag. Er staan nu ruim 100 huizen in de ‘stad’. De afronding, inclusief de Bergpoort, de Westpoort en de Rijnpoort, de Cunerakerk en toren, het Gasthuis en de Gasthuiskapel is gepland in 2015.

Op 2 maart 2015 maakten de leden van Virtueel Rhenen kennis met de oculus rift, een bril waarmee je direct in de virtual reality terecht komt. Onze gast was Pascal Serarens, hij bouwt sinds 2012 aan een virtueel Hummelo in de periode 1900 tot 1940. Naast veel tips gaf hij ons ook de oculus rift waarmee we ons in het vooroorlogse Hummelo waanden. Maar deze virtual reality was was niet voor elk lid een plezierige ervaring: de draaierigheid was misselijkmakend (sic).

Henny Boor met oculus rift

 

 

 

 

 

Comments are closed.